Ερώτηση για ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς

Διευκρινίσεις από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την απόφαση που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης των αγροτών στο ειδικό ή κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ζητά με ερώτηση του ο Βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Σύμφωνα με την απόφαση, στο ειδικό καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, με την επισήμανση ότι, στο συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής (π.χ. πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική κ.λπ.), περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη.

Ο κ. Βεσυρόπουλος, στην Ερώτηση του, τονίζει ότι, η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να πλήξει τους αγρότες, οι οποίοι θα αναγκαστούν να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. (τήρηση λογιστικών βιβλίων), αν προσμετρηθούν οι αναδρομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών, οι οποίες καταβλήθηκαν χωρίς δική τους υπαιτιότητα το έτος 2016.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
Θέμα: Ένταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Στις 28/12/2016 το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την ΠΟΛ.1201/28.12.2016, με την οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης των αγροτών στο ειδικό ή κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Στο κείμενο – μεταξύ άλλων – σημειώνεται πως στο ειδικό καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, από 1η/1/2017 και εφεξής, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής, έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι στο ποσό των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη (π.χ. πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική κ.λπ.).

Συνεπεία των ανωτέρω, για να κριθεί το καθεστώς ενός αγρότη την 1η/1/2017, λαμβάνεται υπόψη το ποσό των επιδοτήσεων που πράγματι έλαβε ο αγρότης εντός του 2016, ακόμη κι αν πρόκειται για ποσά που ανάγονται σε παλαιότερα έτη (π.χ. 2014, 2015 κ.λπ.).

Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι σύμφωνα με τις παρεχόμενες διευκρινήσεις, ένας αγρότης που κατά το 2016 έλαβε αναδρομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών και οι οποίες σωρευτικά ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ, θα ενταχθεί υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα θα υποχρεωθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα να τηρήσει λογιστικά βιβλία και έκδοση στοιχείων.

Ερωτώνται, συνεπώς, οι κ.κ. Υπουργοί:

– Με ποιο σκεπτικό η κυβέρνηση προσμετρά αναδρομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών, που καταβλήθηκαν στους αγρότες το 2016, στο ανώτατο όριο των 5.000 ευρώ;
– Για ποιο λόγο η κυβέρνηση πλήττει τους μικρούς – κυρίως – αγρότες εντάσσοντάς τους σε κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για επιδοτήσεις που έλαβαν καθυστερημένα, χωρίς δική τους υπαιτιότητα και οι οποίες αν καταβάλλονταν εγκαίρως θα ανήκαν σε ειδικό καθεστώς φορολόγησης;