Να ενεργοποιηθεί άμεσα η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων από πόρους του προγράμματος ΠΣΕΑ

Να ενεργοποιηθεί άμεσα η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων από πόρους του προγράμματος ΠΣΕΑ στους αγρότες της Ημαθίας, που λόγω των έντονων βροχοπτώσεων οι δενδροκαλλιέργειες τους ξεράθηκαν, ζητά με Ερώτηση που κατέθεσε στον αρμόδιο Υπουργό, ο βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Ο κ. Βεσυρόπουλος, στην Ερώτηση του, αναφέρει ότι, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές καταγραφές από τον ΕΛΓΑ και παρότι έχει απλοποιηθεί η διαδικασία, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό κρατικών ενισχύσεων, καθώς δεν απαιτείται πλέον η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά μόνο έγκριση του Υπουργείου, μέχρι σήμερα, δεν έχει εκκινηθεί η σχετική διαδικασία ενώ σε 4 μήνες θα έχουν συμπληρωθεί τρία χρόνια.

Η διαδικασία μετά την καταγραφή από τον ΕΛΓΑ, προβλέπει την αποστολή του σχετικού φακέλου στο Υπουργείο, την έγκριση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και εν συνεχεία την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών από τους αγρότες που επλήγησαν για να γίνει η εκταμίευση.

Σε δήλωση του ο κ. Βεσυρόπουλος, ανέφερε:

«Η ασυνέπεια που επιδεικνύει η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, στους αγρότες της Ημαθίας είναι πρωτοφανής. Οι αγρότες που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις, την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι και τις αρχές του 2015, και είδαν τις δενδροκαλλιέργειες τους να ξεραίνονται περιμένουν ακόμη να αποζημιωθούν. Υπάρχουν περιοχές στην Ημαθία, όπως η Μελίκη, ο Π. Πρόδρομος, το Π. Σκυλίτσι, η Κουλούρα, ο Στενήμαχος κ.α., που οι παραγωγοί υπέστησαν τεράστιες ζημίες. Η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, παρόλο που πλέον μπορούν να ενεργοποιήσουν το πρόγραμμα για να αποζημιωθούν οι αγρότες από κρατικές ενισχύσεις, χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έχουν κάνει τίποτα. Ας αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους. Ο καθένας πλέον γνωρίζει και μπορεί να κρίνει».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΘΕΜΑ: «’Άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών για την καταβολή των αποζημιώσεων από πόρους του προγράμματος ΠΣΕΑ στους αγρότες της Ημαθίας που υπέστησαν ζημιές οι καλλιέργειες τους»

Κύριε Υπουργέ,

Οι εκτεταμένες βροχοπτώσεις από το Σεπτέμβριο του 2014 έως και τις αρχές του 2015, προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στους δενδροκαλλιεργητές της Ημαθίας.

Οι σχετικές καταγραφές από τον ΕΛΓΑ έχουν ολοκληρωθεί ενώ υποτίθεται ότι, ο νέος κανονισμός δίνει τη δυνατότητα να χορηγούνται στους αγρότες κρατικές ενισχύσεις για αποζημιώσεις από φυσικά φαινόμενα, χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η διαδικασία μετά την καταγραφή από τον ΕΛΓΑ, προβλέπει την αποστολή του σχετικού φακέλου στο Υπουργείο, την έγκριση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και εν συνεχεία την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών από τους αγρότες που επλήγησαν για να γίνει η εκταμίευση.

Στο νέο κανονισμό, άρθρο 9 προβλέπεται ότι «οι κατά περίπτωση Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), οι οποίες θα εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις, θα θεσπίζονται το αργότερο εντός 3 ετών από την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου και οι αντίστοιχα προβλεπόμενες ενισχύσεις θα καταβάλλονται εντός τεσσάρων ετών από την εκάστοτε επέλευση ζημιογόνου αιτίου».

Μέχρι σήμερα όμως, δεν έχει εκκινηθεί η σχετική διαδικασία ενώ σε 4 μήνες θα έχει συμπληρωθεί και η τριετία. Υπενθυμίζουμε ότι, τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τους δενδροκαλλιεργητές της Ημαθίας, έλαβαν χώρα το Σεπτέμβριο του 2014.

Φυσικό είναι να υπάρχει ανησυχία στους παραγωγούς για τις αποζημιώσεις τους ενώ για μία ακόμα φορά η Πολιτεία εμφανίζεται ασυνεπής απέναντί τους.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1.Πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων από το πρόγραμμα των ΠΣΕΑ για τους δενδροκαλλιεργητές της Ημαθίας, που υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα του 2014 και του 2015.