Να δημιουργηθούν βάσεις του ΕΚΑΒ στην Αλεξάνδρεια και στη Νάουσα

Ερώτηση στη Βουλή, για την υποστελέχωση και τα προβλήματα λειτουργίας του ΕΚΑΒ στην Ημαθία, κατέθεσε ο Βουλευτής Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, την οποία συνυπογράφουν ο Τομεάρχης Υγείας Βασίλης Οικονόμου και ο Αν. Τομεάρχης Ιάσων Φωτήλας, επισημαίνοντας αρχικά, πως πρέπει να ενισχυθεί το ΕΚΑΒ με διασώστες και να υπάρξει ένας συνολικός επανασχεδιασμός των δομών και της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βεσυρόπουλος, ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό, να δημιουργηθούν βάσεις του ΕΚΑΒ στην Αλεξάνδρεια αλλά και στη Νάουσα, πέραν του Τομέα που υπάρχει στη Βέροια, με την προϋπόθεση βέβαια, ότι θα στελεχωθούν με νέους διασώστες και προσωπικό και δεν θα αποδυναμωθούν οι ήδη υφιστάμενες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στο νομό.

Ακόμη, ο βουλευτής Ημαθίας, επισημαίνει ότι, στο νέο οργανόγραμμα του ΕΚΑΒ, πρέπει να υπάρχει, για τις οργανικές θέσεις, ως προαπαιτούμενο η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος «διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου» ενώ σαφής στόχος του νέου οργανισμού θα πρέπει να είναι η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΘΕΜΑ: «Υποστελέχωση και προβλήματα λειτουργίας του ΕΚΑΒ στην Ημαθία»

Κύριε Υπουργέ,

Η αναγκαιότητα ορθολογικής και εύρυθμης λειτουργίας των δομών του ΕΚΑΒ, είναι μείζονος σημασίας. Συνδέεται με την προσφορά υπηρεσιών δημόσιας υγείας αλλά και με τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.

Στην Ημαθία, η υποστελέχωση του Τομέα του ΕΚΑΒ δημιουργεί προβλήματα στην κάλυψη όλων των περιοχών του νομού. Είναι χαρακτηριστικό ότι, αυτή τη στιγμή, το ΕΚΑΒ στην Ημαθία είναι υποστελεχωμένο. Υπηρετούν 35 άτομα ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια για τις ίδιες βάρδιες και ανάγκες υπήρχαν 45 άτομα προσωπικό.

Αυτό σημαίνει, ότι δεν επαρκεί το ανθρώπινο δυναμικό για να στελεχωθούν τα πληρώματα των ασθενοφόρων και να καλυφθούν οι βάρδιες. Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι για να στελεχωθεί ένα ασθενοφόρο, ώστε να υπάρχει 24ωρη κάλυψη, απαιτούνται 11 διασώστες και για την αντίστοιχη 24ωρη λειτουργία του συντονιστικού κέντρου άλλα 4 άτομα.

Επισημαίνω ιδιαίτερα το γεγονός των αυξημένων αναγκών που υπάρχουν στο νομό Ημαθίας καθώς στην περιοχή βρίσκονται σημαντικοί οδικοί άξονες αλλά και σημεία με μεγάλο ιστορικό συχνότητας τροχαίων ατυχημάτων. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην Ημαθία υπάρχουν και δύο πολυπληθή κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, κάτι που σημαίνει ότι, έχουν αυξηθεί οι ανάγκες παροχής υπηρεσιών υγείας και διακομιδών.

Τονίζω επίσης, ότι απαιτείται ένας συνολικός επανασχεδιασμός των δομών αλλά και της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΕΚΑΒ στην Ημαθία. Βάσεις χρειάζονται εκτός από τη Βέροια και στην Αλεξάνδρεια αλλά και στη Νάουσα. Με την προϋπόθεση βέβαια, ότι θα στελεχωθούν με νέους διασώστες και προσωπικό και δεν θα αποδυναμωθούν οι ήδη υφιστάμενες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στο νομό. Με αυτό τον τρόπο θα καλύπτονται άμεσα όλα τα περιστατικά και θα υπάρχει ταχύτητα και ευελιξία στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Γνωρίζετε ότι, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των κρατικών δομών και της σύνταξης νέων οργανισμών, θα υπάρξει νέο οργανόγραμμα στο ΕΚΑΒ. Κρίνεται σκόπιμο, στις οργανικές θέσεις που θα δημιουργηθούν στο νέο οργανόγραμμα να υπάρχει, ως προαπαιτούμενο, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος «διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου» αλλά και να υπάρξει διαχωρισμός στον νέο οργανισμό των επειγόντων από τα δευτερογενή περιστατικά (εξιτήρια, εξετάσεις κ.α.), δίνοντας βαρύτητα στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1.Eάν το Υπουργείο προτίθεται να ενισχύσει με προσωπικό τις δομές του ΕΚΑΒ στην Ημαθία.

2.Πότε θα διαμορφωθεί και θα τεθεί σε λειτουργία το νέο οργανόγραμμα του ΕΚΑΒ;

3.Εάν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τη ίδρυση και στελέχωση νέων βάσεων στην Ημαθία.