Η Νέα Δημοκρατία σέβεται και αναγνωρίζει το ρόλο των ΔΕΥΑ

Στην 29η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που πραγματοποιήθηκε στη Βέροια, παραβρέθηκε ο βουλευτής Ημαθίας και Αν. Τομεάρχης Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, εκπροσωπώντας το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Στην τοποθέτηση του ανέφερε:

Κυρίες και Κύριοι

Εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία θέλω να σας μεταφέρω το χαιρετισμό του Προέδρου μας, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο σας αλλά παράλληλα και ως βουλευτής Ημαθίας να σας καλωσορίσω στη Βέροια.

Η Νέα Δημοκρατία σέβεται και αναγνωρίζει το ρόλο των ΔΕΥΑ στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία αλλά και την προσφορά τους στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Είναι δεδομένο ότι, χρειάζεται μια σειρά παρεμβάσεων στο θεσμικό πλαίσιο για να ενισχυθεί η λειτουργία τους με όρους βιωσιμότητας αλλά και να ενδυναμωθεί η αναπτυξιακή προοπτική τους.

Είναι δεδομένο ότι, η ΔΕΥΑ, πρέπει να λειτουργούν με ευελιξία, αποτελούν επιχειρήσεις που πρέπει να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με βάση τους κανόνες του σύγχρονου management.

Αυτό δεν ακυρώνει σε καμία περίπτωση ούτε αναιρεί τον κοινωνικό τους ρόλο.

Στη χώρα μας υπάρχει μια στρέβλωση και μια δαιμονοποίηση της επιχειρηματικότητας, η οποία είναι απόλυτα λανθασμένη.

Η επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί ασύμβατη έννοια με την κοινωνική ευθύνη, αντίθετα η δεύτερη ενυπάρχει μέσα στην πρώτη.

Οι ΔΕΥΑ, ιδρύθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80.

Από τότε όμως έχουν διαφοροποιηθεί οι συνθήκες, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται βαθιές τομές στο θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Για να κατοχυρώνουν την αναπτυξιακή τους πολιτική, να είναι σε θέση να επενδύσουν στην καινοτομία και στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες και στο κοινωνικό σύνολο.

Ο νόμος που ψηφίστηκε σχετικά πρόσφατα, ο  4483 του 2017  παρά τις θετικές ρυθμίσεις που στηρίχθηκαν και από εμάς, δεν δίνει λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, που είναι η υποστελέχωση και η ενίσχυση των ΔΕΥΑ με εξειδικευμένο προσωπικό.

Χρειάζεται συνεπώς να υπάρξει ένας διαχωρισμός, αφού η ΔΕΥΑ δεν αποτελούν δημόσιο οργανισμό με τη στενή και απόλυτη έννοια του όρου, ώστε να εμπίπτουν στην απαγόρευση των προσλήψεων και στο περιοριστικό πλαίσιο που διέπει τις προσλήψεις στο Δημόσιο.

Η ΔΕΥΑ λειτουργούν ως εταιρείες και η ύπαρξη ειδικού επιστημονικού προσωπικού είναι ζήτημα μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη μιας εταιρείας.

Όταν η ΔΕΥΑ, με βάση τα ταμειακά τους διαθέσιμα και τον ισολογισμό τους, είναι σε θέση να καλύπτουν τις δαπάνες πρόσληψης προσωπικού και να έχουν υγιή δημοσιονομική εικόα, είναι σαφές ότι η πραγματικότητα αυτή επιβάλλει να υπάρξει εξορθολογισμός.

Ένα άλλο πιο σύνθετο πρόβλημα είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους για τη λειτουργία των ΔΕΥΑ, ένα κόστος που γνωρίζουμε ότι για κάποιους δήμους της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Θεωρώ ότι άμεσα πρέπει να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα στην Πολιτεία και στην Ένωση σας, προκειμένου να αναζητηθούν οι βέλτιστες λύσεις.

Αν δεν είναι δυνατή η μείωση των τιμολογίων της ΔΕΗ, λόγω και της δυσχερούς θέσης στην οποία έχει περιέλθει η επιχείρηση με ευθύνη της κυβέρνησης, πρέπει να αναζητηθούν οι εναλλακτικές, βέλτιστες λύσεις για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των ΔΕΥΑ.

Είτε μέσα από τη δυνατότητα που θα μπορούσε να τους παρασχεθεί για την ανάπτυξη αυτόνομων ενεργειακών συστημάτων είτε μέσα από τον ενεργειακό συμψηφισμό. Αποκαλυπτικό παράδειγμα, αποτελεί ο Δήμος Νάουσας και η ΔΕΥΑΝ, όπου σε συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχουν σχεδιάσει και προχωρούν προς υλοποίηση την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα από το σύστημα ύδρευσης, αξιοποιώντας τη δύναμη του νερού. Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών ενισχύοντας ταυτόχρονα και την οικονομική αυτοδυναμία του Δήμου.

Κυρίες και Κύριοι

Η λειτουργία και η προοπτική των ΔΕΥΑ πέρα από το κοινωφελές έργο συνδέεται και με ένα σημαντικό αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο.

Συνδέεται με την κυριαρχία των εννοιών της αειφορίας και της βιωσιμότητας στο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της επάρκειας νερού.

Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.