Οι δενδροκαλλιεργητές της Ημαθίας που οι καλλιέργειες του ξεράθηκαν, εμπαίζονται, απροκάλυπτα από την κυβέρνηση

Στη Βουλή φέρνει ξανά το ζήτημα της αποζημίωσης των δενδροκαλλιεργητών που  το φυτικός τους κεφάλαιο καταστράφηκε (ξεράθηκαν οι δενδροκαλλιέργειες) από τις βροχοπτώσεις του 2014 και 2015, ο βουλευτής Ημαθίας, της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος καθώς, ενώ οριστικοποιήθηκαν οι δικαιούχοι αποζημίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα κριτήρια, ακόμη δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις που δικαιούνται.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βεσυρόπουλος στην ερώτηση του, επισημαίνει ότι, ενώ θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις στους  αγρότες που κρίθηκαν δικαιούχοι, όπως ορίζεται σαφέστατα από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί στην πλειονότητα των αγροτών οι εν λόγω αποζημιώσεις. «Η λογική επέβαλε να έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους μέχρι τις  31/12/2018 από τη στιγμή μάλιστα που και ο ΕΛΓΑ έχει διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες και έχει αποστείλει τους σχετικούς φακέλους για πληρωμή» αναφέρει χαρακτηριστικά ο βουλευτής Ημαθίας.

Επίσης, ο βουλευτής Ημαθίας, μεταφέροντας την αγωνία των δικαιούχων αγροτών, ζητά να υπάρξει μια ξεκάθαρη απάντηση για το πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις αλλά και να δεσμευθούν οι αρμόδιοι, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού των δικαιούχων αγροτών από τη χορήγηση των αποζημιώσεων, λόγω παρέλευσης του τετραετούς χρονικού ορίου, καθώς το άρθρο 9 του κανονισμού του ΕΛΓΑ προβλέπει ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να καταβάλλονται 4 χρόνια από την εκάστοτε επέλευση του ζημιογόνου αιτίου και τώρα βρισκόμαστε στην έναρξη της 5ης χρονιάς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις στην πληρωμή των παραγωγών της Ημαθίας που υπέστησαν ζημιές οι δενδροκαλλιέργειες τους και κίνδυνος να απωλέσουν το δικαίωμα χορήγησης αποζημιώσεων»

Κύριε Υπουργέ,

Οι δενδροκαλλιεργητές της Ημαθίας εμπαίζονται, απροκάλυπτα από την κυβέρνηση, σε ότι αφορά στη χορήγηση των αποζημιώσεων για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες τους από ακραία καιρικά φαινόμενα (ξεράθηκαν οι δενδροκαλλιέργειες τους).

Μετά από αδικαιολόγητη καθυστέρηση τριών ετών, η κυβέρνηση ανέθεσε στον ΕΛΓΑ (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4639/29-12-2017), την υλοποίηση του προγράμματος αποζημιώσεων από πόρους του προγράμματος ΠΣΕΑ, για τους αγρότες της Ημαθίας, που λόγω των έντονων βροχοπτώσεων υπέστησαν ζημιές οι καλλιέργειες τους κατά τα έτη 2014 και το 2015.

Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση έθεσε κριτήρια που στόχο είχαν να αποκλείσουν ένα μεγάλο αριθμό δικαιούχων από τη χορήγηση αποζημιώσεων, κάτι που είχα επισημάνει και στην ερώτηση που είχα καταθέσει με Αρ. Πρ. 3412/12-2-2018.  Η λογική επέβαλε να έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους μέχρι τις  31/12/2018 από τη στιγμή μάλιστα που και ο ΕΛΓΑ έχει διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες και έχει αποστείλει τους σχετικούς φακέλους για πληρωμή.

Προκύπτει όμως ότι η μεγάλη πλειοψηφία των δενδροκαλλιεργητών της Ημαθίας δεν έχει λάβει ακόμα τις αποζημιώσεις.

Η ενημέρωση από τον  ΕΛΓΑ Βέροιας αναφέρει ότι έχουν πληρωθεί ορισμένοι μόνο παραγωγοί για τους οποίους η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί μέχρι 21/11/2018 και τα στοιχεία τους εστάλησαν στην κεντρική διοίκηση του ΕΛΓΑ.

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των παραγωγών δεν έχουν καταβληθεί ακόμα οι αποζημιώσεις, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 9 του κανονισμού του ΕΛΓΑ που προβλέπει ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να καταβάλλονται μέχρι 4 χρόνια από την εκάστοτε επέλευση του ζημιογόνου αιτίου.

Με δεδομένο ότι οι καταστροφές στις δενδροκαλλιέργειες έγιναν το φθινόπωρο του 2014, υπάρχει έντονο κλίμα ανησυχίας στους παραγωγούς για τον υπαρκτό κίνδυνο αποκλεισμού τους από τη χορήγηση των αποζημιώσεων, λόγω παρέλευσης του τετραετούς χρονικού ορίου.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

 

  1. Ποιος είναι ο λόγος της μεγάλης και αδικαιολόγητης αυτής καθυστέρησης στη χορήγηση των αποζημιώσεων;

 

  1. Με δεδομένο το άρθρο 9 του κανονισμού του ΕΛΓΑ που προβλέπει χορήγηση των αποζημιώσεων μέσα σε 4 χρόνια από την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, τι απαντά το Υπουργείο σε όσους φοβούνται ότι μπορεί να αποκλειστούν από τη χορήγηση των αποζημιώσεων, λόγω παρέλευσης του τετραετούς χρονικού ορίου;