Απ. Βεσυρόπουλος: Μέτρα οικονομικής στήριξης για περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο «αυξημένου κινδύνου 4» και «αυξημένης επιτήρησης 3» στον Χάρτη υγειονομικής ασφάλειας.

Η Κυβέρνηση έχει ήδη ενεργοποιήσει μέτρα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στις Περιφερειακές Ενότητες όπου λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα και εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου 4 και αυξημένης επιτήρησης 3, τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση Βουλευτή του ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Βεσυρόπουλος μάλιστα ανακοίνωσε τη συγκεκριμένη λήψη μέτρων στήριξης, που περιλαμβάνει:

1ον) Τη δυνατότητα να τεθούν σε  προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας οι εργαζόμενοι για όσο διάστημα ισχύει η κήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας σε επίπεδο 4. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα είναι  δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ενώ υπάρχει και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών τους για το συγκεκριμένο διάστημα  από τον κρατικό προϋπολογισμό.

2ον) Τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους αλλά και τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα, με την έδρα της επιχείρησης  σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4. Στην περίπτωση που η διάρκεια παραμονής στο επίπεδο 4 της Περιφερειακής Ενότητας είναι 14 ημέρες ή λιγότερο, η μηνιαία αποζημίωση ειδικού σκοπού θα είναι 300 ευρώ.

3ον) Την αναστολή καταβολής ΦΠΑ έως τις 30 Απριλίου 2021 για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που έχει ενταχθεί στο επίπεδο 4, ενώ η εξόφληση αυτών των οφειλών θα γίνει είτε σε 12 δόσεις με μηδενικό επιτόκιο είτε σε 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται από τον Μάιο του 2021.

4ον) Τη μείωση του ενοικίου 40% για τις επιχειρήσεις, την κύρια κατοικία των εργαζομένων καθώς και την φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών τους, ενώ για τους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων θα συμψηφιστεί το ένα τρίτο των απωλειών του εισοδήματός τους από τα ενοίκια, με φορολογικές τους υποχρεώσεις.

5ον) Την τέταρτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο του 2020 και για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 4, όπου προβλέπεται ότι το 50% του ποσού που θα λάβουν ως επιστρεπτέα προκαταβολή θα είναι ουσιαστικά επιχορήγηση και δεν θα επιστρέφεται. Το ίδιο ισχύει και για το 30% του ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο επίπεδο 3.

«Η Κυβέρνηση εξετάζει διαρκώς τα νέα δεδομένα και κυρίως τις νέες ανάγκες που προκύπτουν και επικαιροποιεί τις παρεμβάσεις της. Το μεγάλο στοίχημα για όλους μας και όχι μόνο για την Κυβέρνηση, είναι να στηριχθούν αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Να κρατηθούν ζωντανές οι επιχειρήσεις, να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Και την ώρα που θα ξεκινήσει η ανάκαμψη της οικονομίας να είμαστε όλοι μαζί.», επεσήμανε ο κ. Βεσυρόπουλος.