Ομιλία στο Σ/Ν για την κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις

Kυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Όπως είπα και στη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή, το νομοσχέδιο αυτό έχει ως στόχο την υιοθέτηση αυτοματοποιημένων και ευέλικτων διαδικασιών για την αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων και καταστάσεων.

Στόχος είναι η βέλτιστη προσαρμογή και λειτουργία του Κράτους με άμεσα μέτρα στήριξης σε όσους πλήττονται.

Στο νομοσχέδιο αυτό έχουν κατατεθεί και δύο τροπολογίες, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ.

Έχω επισημάνει πολλές φορές ότι η αντιμετώπιση των συνεπειών που έχει επιφέρει η πανδημία δεν έχει γραμμική διάσταση.

Τα δεδομένα επικαιροποιούνται και αναλύονται, οι όποιες παρεμβάσεις αποφασίζονται, υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση.

Το σύνολο των έκτακτων μέτρων στήριξης και διευκόλυνσης των πολιτών λαμβάνονται έγκαιρα, στηρίζονται σε ρεαλιστικά δεδομένα, κάτι που αποτυπώνεται και στις τροπολογίες που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών στις οποίες θα αναφερθώ.

Περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που στοχεύουν στην φορολογική ελάφρυνση, τη διευκόλυνση αλλά και στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων όπως και στην επίλυση υπαρκτών προβλημάτων.

Αναλυτικά στην πρώτη τροπολογία με γενικό αριθμό 855 και ειδικό αριθμό 141 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως:

1ον) Η  πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου,  για τις επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές με κρατική εντολή και για το μήνα Απρίλιο.

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων προβλέπεται η απευθείας καταβολή στον τραπεζικό τους λογαριασμό του 80% του μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά πρόσωπα και του 60% για τα νομικά πρόσωπα.

Παράλληλα συνεχίζεται και το μήνα Απρίλιο η υποχρεωτική έκπτωση ενοικίου 40% για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους υπόλοιπους πληττόμενους ΚΑΔ.

Επιπλέον, για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου 40% για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

2ον) Παρέχεται η δυνατότητα άρσης ακινησίας επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών με αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας από τις 4 Μαΐου.

Οι πολίτες θα μπορούν, ηλεκτρονικά, να ενεργοποιούν την άρση ακινησίας του οχήματος τους για όσο διάστημα επιθυμούν, καταβάλλοντας αναλογικά τέλη.

Επιπλέον, σε αντίθεση με αντίστοιχες διατάξεις της προηγούμενης κυβέρνησης, δεν επιβάλλεται καμία προσαύξηση στο ποσό των τελών κυκλοφορίας που καταβάλλεται αναλογικά με το μήνα.

3ον) Μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και όχι με αυτοπρόσωπη παρουσία στις Δ.Ο.Υ., δίνεται η δυνατότητα έκδοσης προσωρινής άδειας κυκλοφορίας Μ στην περίπτωση αλλαγής του χώρου φύλαξης οχημάτων που έχουν τεθεί σε εκούσια ακινησία.

4ον) Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με το ιστορικό τέλος ταξινόμησης ορισμένων μεταχειρισμένων οχημάτων για τα οποία είχαν υποβληθεί εγκαίρως οι σχετικές αιτήσεις αλλά το αναλογούν τέλος ταξινόμησης δεν βεβαιώθηκε στα τελωνεία έως και την καταληκτική προθεσμία της 18ης Ιουλίου 2020, λόγω καθυστέρησης έκδοσης των απαιτούμενων Εκθέσεων Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προβλέπεται επανυπολογισμός του τέλους ταξινόμησης και η δυνατότητα επιστροφής ή συμψηφισμού της προκύπτουσας διαφοράς, σε περίπτωση που είχε επιβληθεί προσαυξημένο τέλος.

5ον) Δίνεται λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς κτιρίων τα οποία ανήκαν στις πρώην Νομαρχίες, και τώρα στεγάζουν υπηρεσίες των Περιφερειών αλλά η κυριότητα τους ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών.

Με τη ρύθμιση που περιέχεται στην τροπολογία, αντιμετωπίζεται το νομικό κενό που υπήρχε και παραχωρούνται δωρεάν στις Περιφέρειες, μετά από  αίτηση των Περιφερειών και με την υποχρέωση να διατηρηθεί η στέγαση των ήδη υφιστάμενων Δημοσίων Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Είναι μια σημαντική εξέλιξη αφού με αυτό τον τρόπο οι περιφέρειες μπορούν πλέον να εντάξουν τα κτίρια αυτά σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης.

6ον) Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής οφειλών φορολογικών αποθηκών αλκοολούχων, οι οποίες εισπράττονται από τα τελωνεία και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και 31 Μαρτίου 2021.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που στηρίζει έμπρακτα τις πληττόμενες λόγω της πανδημίας επιχειρήσεις που διατηρούν φορολογικές αποθήκες αλκοολούχων, οι οποίες σε αντίθετη περίπτωση θα αντιμετώπιζαν σοβαρό κίνδυνο βιωσιμότητας στην παρούσα δύσκολη συγκυρία.

7ον) Επιβεβλημένο και ορθολογικό μέτρο αποτελεί και η ρύθμιση με την οποία αναστέλλονται για 6 μήνες κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από θεομηνία.

8ον) Για να ενισχύσουμε τα έργα που συνδέονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτούνταν για την έκδοση άδειας προσωρινής προσαιγιάλωσης πλωτού μέσου από τις δημόσιες Υπηρεσίες.

Δίνεται πλέον η δυνατότητα για απλή χρήση αιγιαλού παραλίας και θάλασσας, έναντι ανταλλάγματος από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, με την σύμφωνη γνώμη της οικείας λιμενικής αρχής.

9ον) Αναμορφώνεται η σύνθεση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, με στόχο να υπάρξει μια ασφαλής, ορθή και ευέλικτη διαδικασία χάραξης των γραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Και στη δεύτερη τροπολογία με γενικό αριθμό 863 και ειδικό αριθμό 147, περιλαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα στήριξης, φορολογικής ελάφρυνσης και διευκόλυνσης πολιτών και επιχειρήσεων, όπως:

1ον) Η δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.

Παράλληλα η καταβολή του φόρου για αυτές τις δηλώσεις ορίζεται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με υποχρέωση καταβολής των 2 πρώτων δόσεων μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του Αυγούστου 2021.

Εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2021 και ο προκύπτον οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου έκπτωση 3%.

2ον) Δίνουμε λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να μην φορολογηθούν για ενοίκια που δεν εισέπραξαν.

Με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έπρεπε να καταθέσουν αγωγή, γεγονός που εκτός από τις σχετικές δαπάνες συνδέεται και με τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν στις μετακινήσεις και στη λειτουργία των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας.

Με τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στην τροπολογία, απαλλάσσεται από την επιβολή φόρου εισοδήματος το εισόδημα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, το οποίο δεν έχει εισπραχθεί από τον δικαιούχο με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξωδίκου στον μισθωτή λόγω μη καταβολής μισθώματος, χωρίς να απαιτούνται άλλες νομικές ενέργειες όπως η άσκηση αγωγής αποβολής ή η επιδίκαση μισθωμάτων.

3ον) Παρατείνεται μέχρι τις 6 Μαΐου 2021 η διαδικασία δυνατότητας υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων.

4ον) Επεκτείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2021, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  για την υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ρύθμιση με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

5ον) Αντιμετωπίζεται δίκαια, ορθολογικά και αποτελεσματικά το ζήτημα της φορολόγησης με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια διαβίωσης, όσων έχουν πληγεί από την πανδημία.

Προβλέπεται ότι όσοι συμπεριλαμβάνονται στους πληγέντες δεν θα φορολογηθούν βάσει αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, με την προϋπόθεση ότι και τα 2 προηγούμενα χρόνια δεν είχαν φορολογηθεί με αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.

6ον) Με ρεαλιστικό και δίκαιο τρόπο αντιμετωπίζουμε και το ζήτημα της μη επίτευξης του απαιτούμενου στόχου του 30% των δαπανών, που πρέπει να έχουν γίνει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για δύο κατηγορίες.

Για αυτούς που έχουν πληγεί από την πανδημία δηλαδή στις πληττόμενες επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή εργασίας και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένα μισθώματα και έκανα δηλώσεις Covid αλλά και για τους πολίτες άνω των 60 ετών.

Μειώνεται, στο ήμισυ, για υπόχρεους που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, η προσαύξηση φόρου που προκύπτει για δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές το οποίο υπερβαίνει το 20% και υπολείπεται του 30% του πραγματικού τους εισοδήματος.

7ον) Ένα ακόμα ουσιαστικό μέτρο ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων από θεομηνίες, για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και τη δημοσίευση του νόμου, είναι η παράταση μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 της καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών τους στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα.

Η ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της εξαιρετικά δυσχερούς οικονομικής θέσης στην οποία περιήλθαν τα ανωτέρω φυσικά και νομικά πρόσωπα.

8ον) Παρατείνεται επίσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, η προθεσμία υποβολής αίτησης για την άρση της ευθύνης και των μέτρων σε βάρος των αλληλεγγύως ευθυνόμενων διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες  για φορολογικές οφειλές.

Η παράταση αυτή είναι επιβεβλημένη αφού κατέστη δύσκολη η εμπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων αφού έπρεπε να συγκεντρωθούν στοιχεία  από υπηρεσίες και δικαστήρια ενώ  με προηγούμενους νόμους θεσμοθετήθηκαν νέες προϋποθέσεις θεμελίωσης της ευθύνης, σχετιζόμενες και με την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας, κάτι που δημιούργησε νέα δεδομένα.

9ον) Ρυθμίζονται ζητήματα που προέκυψαν από την πρακτική εφαρμογή του νεοφυούς θεσμού της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Αφορούν κυρίως, σε θέματα βεβαίωσης, είσπραξης και ρύθμισης των ποσών που θα προκύψουν από την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών και τίθενται προς διευκόλυνση τόσο της Επιτροπής, όσο και της φορολογικής διοίκησης.

Ο στόχος είναι  η επιτάχυνση των εργασιών της Επιτροπής, μέσω της επίλυσης πρακτικών θεμάτων και η άρτια λειτουργία του πρότυπου ηλεκτρονικού της συστήματος.

10ον) Ειδικά για το κυνηγετικό έτος 2021-2022, οι κυνηγοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου με την προϋπόθεση έκδοσης ίδιου τύπου άδειας με πέρσι, αφού για ένα μεγάλο διάστημα το κυνήγι είχε απαγορευτεί.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Όπως αντιλαμβάνεστε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αναλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες έχοντας ως στόχο τη στήριξη όσων έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Κάποιοι επένδυσαν στην καταστροφολογία αλλά διαψεύστηκαν.

Συνεχίζουν επενδύοντας στην κόπωση των πολιτών από τα αναγκαστικά μέτρα προστασίας, που στοχεύουν στον έλεγχο της πανδημίας.

Θα διαψεύδονται όσο η χώρα και η κοινωνία μας κάνουν μικρά και μεγάλα βήματα προς την ελευθερία.

Με την αύξηση των εμβολιασμών, το σταδιακό άνοιγμα δραστηριοτήτων και την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Υπάρχει όμως και μια διαρκής διάψευση για όλους αυτούς που πηγάζει από την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.