Τοποθέτηση για την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που ρυθμίζει ζητήματα που άπτονται της Φορολογικής Πολιτικής

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Λαμβάνω το λόγο για να αναφερθώ στο περιεχόμενο της τροπολογίας που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να αντιμετωπίσει και να ρυθμίσει μείζονα θέματα επί της εργασίας, εισάγοντας ένα καινοτόμο θεσμικό πλαίσιο, τη στιγμή που το ισχύον θεσμικό πλαίσιο παρέμενε αμετάβλητο από το 1982.

Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας μου, έλαβα το λόγο για να αναφερθώ στην τροπολογία με γενικό αριθμό 931 και με ειδικό αριθμό 64 που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και ρυθμίζει ζητήματα που άπτονται της φορολογικής πολιτικής.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που στοχεύουν στη στήριξη όσων έχουν πληγεί από την πανδημία αλλά και στον εκσυγχρονισμό και στην απλοποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Με το άρθρο 1 αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27 του 1975, καθώς και εισφοράς του ν.29 του 1975.

Συγκεκριμένα τα ποσά φόρου που οφείλονται ανά κόρο ολικής χωρητικότητας και ηλικίας του πλοίου προσαυξάνονται για τα έτη 2021 έως και 2025 κατά τέσσερα τοις εκατό σε ετήσια βάση, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα ποσά εισφοράς.

Ο στόχος είναι η αύξηση των εσόδων από την αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και της εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975 καθώς και των συντελεστών εισφοράς του ν.29/1975 για την πενταετία 2021-2025 με ταυτόχρονη αναστολή της προσαύξησης, ειδικά για το 2021, λόγω των εμφανών και ορατών συνεπειών της πανδημίας.

Με το άρθρο 2 αναπροσαρμόζονται και εξορθολογίζονται οι συντελεστές φόρου των μικρών ιδιωτικών σκαφών αναψυχής.

Μέχρι σήμερα τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, ανεξαρτήτως μεγέθους είχαν συντελεστή προσαύξησης 5 επί του υπολογιζόμενου φόρου ανά πλοίο.

Με τη ρύθμιση που έρχεται προς ψήφιση, τα σκάφη μήκους έως 7 μέτρα θα έχουν συντελεστή προσαύξησης 0,5 και τα σκάφη από 7 έως 12 μέτρα θα έχουν συντελεστή 1.

Με το άρθρο 3 αποσαφηνίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της προβλεπόμενης επιχορήγησης για το μεταφορικό κόστος των εκδοτικών επιχειρήσεων.

Γίνεται ξεκάθαρο ότι η συγκεκριμένη επιχορήγηση είναι ακατάσχετη με εξαίρεση τις οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης εν ισχύ.

Στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού, της απλοποίησης των διαδικασιών και της διευκόλυνσης των φορολογουμένων κινείται η ρύθμιση του επόμενου άρθρου, με την οποία καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για λογαριασμό του καθ’ού η κατάσχεση, σε περίπτωση πληρωμής χρηματικού εντάλματος από το Δημόσιο, όταν η πληρωμή αυτή γίνεται σε εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Με το άρθρο 5 επιχειρείται η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων, χωρίς όμως ταυτόχρονα να προκαλείται υστέρηση για τα ετήσια δημόσια έσοδα.

Η διευκόλυνση που παρέχεται είναι μία μικρή πίστωση έως 5 ημέρες για το διάστημα έως 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους στις εταιρείες πετρελαιοειδών για την καταβολή στα τελωνεία των φορολογικών επιβαρύνσεων υγρών καυσίμων και υγραερίων που εξέρχονται από φορολογικές αποθήκες.

Σημειώνω ότι η πίστωση χορηγείται υπό την κάλυψη εγγύησης διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το 100% του ποσού που αντιστοιχεί στους φόρους.

Όπως έχω επισημάνει πολλές φορές, στις τοποθετήσεις μου στο Κοινοβούλιο, η κυβέρνηση διαρκώς θα επικαιροποιεί ή θα ανανεώνει τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από τις αρνητικές επιπτώσεις στης πανδημίας.

Στην κατεύθυνση αυτή κινείται το άρθρο 6 της τροπολογίας με το οποίο παρατείνεται και για τον μήνα Ιούνιο η ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και τις επιχειρήσεις εστίασης στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει τον μήνα Ιούνιο για το λιανεμπόριο, για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Ιούνιο καθώς και για την φοιτητική κατοικία των εξαρτημένων μελών αυτών.

Στόχος της κυβέρνησης κάθε φορά, είναι να προχωρά σε θεσμικές παρεμβάσεις με ορθολογικά κριτήρια, παρεμβάσεις που διευκολύνουν τους πολίτες.

Έχει καταγραφεί μια δεδομένη δυσκολία στην καταχώρηση ακινήτων στο κτηματολόγιο, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανεκτέλεστων προσυμφώνων λόγω αδυναμίας σύμπραξης του πωλητή ή των κληρονόμων του.

Με τη ρύθμιση που έρχεται προς ψήφιση, δίνεται η δυνατότητα  σύνταξης οριστικών συμβολαίων σε εκτέλεση προσυμφώνων με το δικαίωμα αυτοσύμβασης και χωρίς να απαιτείται η  προσκόμιση του αποδεικτικού ενημερότητας, του πιστοποιητικού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής.

Με το άρθρο 8 η κυβέρνηση επεκτείνει και για το 2021 την απαλλαγή των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ενώ παράλληλα διατηρείται και για το 2021 η μεσοσταθμική μείωση κατά 22% του ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα, μείωση που νομοθέτησε για πρώτη φορά η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019 και είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση για πρώτη φορά εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ με μειωμένο φόρο.

Πράξη ορθολογισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελεί το άρθρο 9, με το οποίο απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ ακίνητα σε συγκεκριμένους οικισμούς των Περιφερειακών Ενοτήτων  Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Πρόκειται για περιοχές που είτε είχαν κηρυχθεί σε καθεστώς αναγκαστικής απαλλοτροίωσης είτε κρίθηκαν γεωλογικά επικίνδυνες και ανασφαλείς μετά τις κατολισθήσεις που έγιναν τον Ιούνιο του 2017 στο Ορυχείο Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ.

Τέλος, με το τελευταίο άρθρο της τροπολογίας, παρατείνεται η έναρξη ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια στις 12 Ιουλίου, μια παράταση που κρίνεται επιβεβλημένη για να αποφευχθούν δυσλειτουργίες στα πληροφοριακά συστήματα και να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής αυτών.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Η κυβέρνηση αυτή πήρε μια καθαρή και ισχυρή εντολή να προχωρήσει σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.

Να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για μια δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη.

Την εντολή αυτή υλοποιεί.

Η δημοκρατική νομιμοποίηση της κυβέρνησης να προχωρά σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις δεν αμφισβητείται.

Αντίθετα επιβεβαιώνεται και ενισχύεται από τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που στηρίζει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δύο χρόνια μετά την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας.

Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ότι η χώρα δεν γυρίζει πίσω.

Αντίθετα, κοιτάζει και προχωρά μπροστά, με σταθερότητα, ασφάλεια και αποφασιστικότητα.