Ομιλία στο Σ/Ν για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την εισήγηση τροπολογιών του Υπουργείου Οικονομικών

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Η σχέση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, χτίστηκε, διατηρείται και ενισχύεται καθημερινά εδώ και δύο χρόνια.

Η αξιοπιστία προϋποθέτει μετρήσιμο έργο που αξιολογείται από τους πολίτες, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο το έργο και τα πεπραγμένα όλων μας αλλά και τις συμπεριφορές.

Συμπεριφορές για όλα τα ζητήματα, από τη διαχείριση της πανδημίας και τη στάση που τηρούν όλοι στο ζήτημα της εμβολιαστικής προσπάθειας έως την υιοθέτηση πολιτικών και προτάσεων με σημείο αναφοράς, όχι το παρελθόν αλλά το μέλλον.

Το νομοσχέδιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2455 του 2017 και 1995 του 2019 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας ΦΠΑ 112 του 2006.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου διαμορφώνονται ειδικά καθεστώτα μέσω των οποίων θα καταβάλλεται ηλεκτρονικά με απλοποιημένες διαδικασίες ο ΦΠΑ που οφείλεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση στο εξωτερικό που πουλάει εξ αποστάσεως προϊόντα σε ιδιώτες παραλήπτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεούται να αποδώσει τον ΦΠΑ για λογαριασμό του κράτους μέλους στο οποίο παραλαμβάνονται τα προϊόντα και με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στο κράτος/μέλος του ιδιώτη/πελάτη.

Και ένα παράδειγμα, για να γίνει κατανοητό από όλους:

Ιδιώτης αγοράζει ηλεκτρονικά, εξ αποστάσεως, ένα ζευγάρι υποδήματα από τη Γερμανία.

Ενώ πριν θα επιβαρυνόταν με το συντελεστή ΦΠΑ που ίσχυε στη Γερμανία (19%), πλέον η αγορά του θα επιβαρύνεται με τον οικείο συντελεστή ΦΠΑ της Ελλάδος (24%), το ΦΠΑ δηλαδή της χώρας του ιδιώτη που πραγματοποιεί την αγορά.

Αναφέρθηκα αναλυτικά στο σύνολο των διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, απαντώντας παράλληλα  στις ερωτήσεις των φορέων.

Στο συγκεκριμένο όμως νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών η  τροπολογία με γενικό αριθμό 977 και με ειδικό αριθμό 160 στην οποία θα αναφερθώ  ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας.

Μου έχει δοθεί πολλές φορές η ευκαιρία να υπογραμμίσω ότι η κυβέρνηση διαρκώς σταθμίζει τα δεδομένα και επικαιροποιεί, όπου και για όσους χρειάζεται, τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Ο κανόνας αυτός αποτυπώνεται και στο άρθρο 1 της τροπολογίας με την οποία θεσπίζεται η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου και για το μήνα Ιούλιο για τις επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα λειτουργίας στα τέλη Ιουνίου, όπως επιχειρήσεις του πολιτισμού και αθλητισμού, δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων, πάρκα αναψυχής και επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.

Επιπλέον, εντάσσονται στη σχετική ρύθμιση και τα γυμναστήρια, για τα οποία ίσχυε απαγόρευση δραστηριότητας έως πρόσφατα και λειτουργούν ακόμη με σημαντικούς περιορισμούς.

Παράλληλα, η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Ιούλιο, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Η κυβέρνηση, όπως όλοι γνωρίζουν, ακόμα και μέσα στην πανδημία προχωρά σε μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Με το άρθρο 2 της τροπολογίας εντάσσονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% τα ψηφιακά βιβλία.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η αγορά των βιβλίων που κυκλοφορούν σε ψηφιακή μορφή αναπτύσσεται και θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια και στη χώρα μας.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 47 του 2009, η οποία προέβλεπε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ όχι μόνο για τα  βιβλία σε έντυπη μορφή αλλά και για τα βιβλία που είναι εγγεγραμμένα σε CD, CD-ROM, DVD, USB.

Ανάλογη δυνατότητα παρέχεται από την Οδηγία 1713 του 2018 και στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις βιβλίων που εμπίπτουν στο σημείο 6 του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 112 του 2006 για το ΦΠΑ.

Όσον αφορά το επόμενο άρθρο 3 της τροπολογίας, σημειώνεται ότι κάποια από τα προϊόντα που προορίζονταν για την εστίαση, είτε δεν καταναλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα είτε επιστράφηκαν στους πωλητές.

Για τα πιο ευπαθή από αυτά, όπως τα προϊόντα μπύρας, έληξε και η ημερομηνία που οριοθετεί την κατανάλωσή τους.

Σύμφωνα λοιπόν με το εν λόγω άρθρο, δίνεται η δυνατότητα επιστροφής ή συμψηφισμού του Ειδικού  Φόρου κατανάλωσης που έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί από τα τελωνεία για προϊόντα μπύρας τα οποία, μετά τη διάθεσή τους στην αγορά και λόγω της αναστολής της λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης και της παρέλευσης της ημερομηνίας κατανάλωσής τους, επεστράφησαν στον πωλητή.

Δικαιούχος της επιστροφής ή του συμψηφισμού είναι το πρόσωπο που κατέβαλε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης το οποίο μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση στο τελωνείο.

Με το άρθρο 4 θεσπίζεται η καταστροφή των αποθεμάτων παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μετά τις 20 Μαΐου του 2019, αφού μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία  οι ένσημες ταινίες των καπνικών φέρουν και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του άρθρου 106Β του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Με το επόμενο άρθρο, το άρθρο 5 της τροπολογίας αντιμετωπίζεται ένα σημαντικό ζήτημα ασφαλείας που σχετίζεται με τα κατασχεμένα ενεργειακά προϊόντα αλλά και εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά.

Θεσπίζεται και εντάσσεται στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα μία ευέλικτη και κατ΄ εξαίρεση διαδικασία για την καταστροφή αυτών των υλικών που εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον ενώ μέχρι σήμερα, υπήρχε και η αντίστοιχη δημοσιονομική επιβάρυνση για τη φύλαξη και την εν γένει διαχείρισή τους.

Η ενίσχυση του κύρους και της αξιοπιστίας των ελεγκτικών μηχανισμών του Κράτους και συγκεκριμένα των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ υποστηρίζεται πλέον με τις ανανεωμένες υπηρεσιακές ταυτότητες τις οποίες θα επιδεικνύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η σχετική πρόβλεψη περιέχεται στο άρθρο 6 της τροπολογίας ενώ  το επόμενο άρθρο 7 επιφέρει τις αναγκαίες προσαρμογές παραπομπών στα άρθρα 9 και 13 του νόμου για το Ειδικό μισθολόγιο της ΑΑΔΕ.

Στο δεύτερο κεφάλαιο της τροπολογίας περιέχονται διατάξεις που απλοποιούν το πλαίσιο για το τέλος ταξινόμησης αλλά και την ακινησία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα:

Με το άρθρο 8 καταργείται η Ειδική Επιτροπή για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων καθώς και για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, η οποία είχε καθιερωθεί με τις παλαιότερες διατάξεις και καθίσταται πλέον άνευ σκοπού, μετά τον εξορθολογισμό του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Με το άρθρο 9 δίνουμε τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να προχωρήσουν στην  αντικατάσταση οχήματος  που υπέστη ολική καταστροφή με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και πριν από την παρέλευση του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής παρακολούθησής του  που είναι τα 7 χρόνια.

Το άρθρο 10 περιέχει μια σημαντική βελτίωση και προσθήκη στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή,  συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου καθώς και οι πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι στις κατηγορίες ΑΜΕΑ που δικαιούνται απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων.

Με το άρθρο 11 απλοποιούμε ακόμα περισσότερο το πλαίσιο για την ακινησία των οχημάτων, αφού προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία διαγραφής του οχήματος από τα μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενέργεια στη Δ.Ο.Υ. για την άρση της ακινησίας.

Τέλος, με το τελευταίο άρθρο της τροπολογίας προβλέπεται παράταση του χρόνου λήξης της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ, εφόσον δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασης τουλάχιστον του 75% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας (ως λογιστική αξία) μέσα σε ένα χρόνο από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών.

Σε αυτή την περίπτωση, η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης.

Για την περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, προβλέπεται ότι η διαχείριση διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους πιστωτές, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 ενώ καθίσταται σαφές ότι η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.

Όπως αντιλαμβάνεστε, από το περιεχόμενο των διατάξεων της τροπολογίας που μόλις σας ανέλυσα,  πρόκειται για διατάξεις με θετικό κοινωνικό πρόσημο, που πρέπει να αποτελέσουν πεδίο σύγκλισης όλων των πολιτικών δυνάμεων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με γενικό αριθμό 972 και με ειδικό αριθμό 155 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει δύο διατάξεις που αφορούν στη συνέχιση της υποστήριξης του ναυπηγικού έργου που πραγματοποιείται στα ναυπηγεία της Ελευσίνας για την ολοκλήρωση της ναυπήγησης του εναπομείναντος Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων και τη συνέχιση των εργασιών στα τέσσερα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού («ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ») στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Η νομοθετική αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού είναι απαραίτητη για την ευόδωση της αξιόλογης προσπάθειας που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα για την απόδοση των πολεμικών πλοίων στο Πολεμικό Ναυτικό το ταχύτερο δυνατό.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο για τη διαρκή επαύξηση της μαχητικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων και την προστασία του υπέρτατου αγαθού της εθνικής ασφάλειας.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι παρούσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα:

Η πρώτη διάταξη αποσκοπεί στην ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης της πυραυλακάτου υπ’ αριθμόν 7, τύπου ΡΟΥΣΣΕΝ, του Πολεμικού Ναυτικού, που βρίσκεται στα ναυπηγεία Ελευσίνας.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην από 4 Δεκεμβρίου 2015 τριμερή συμφωνία μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού, της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ» (ΝΒΕΕ ΑΕ) και των εργαζομένων αυτής (που κυρώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2016 με το άρθρο 32 του νόμου 4361/2016).

Το πρόγραμμα ναυπήγησης και η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων είχε παραταθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2021.

Η παράταση αυτή αφορούσε και την πυραυλάκατο υπ’ αριθμόν 6, η οποία έχει αποδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό.

Για την ολοκλήρωση του ναυπηγικού έργου και την απόδοση της πυραυλαυκάτου υπ’ αριθμ. 7 απαιτείται παράταση του προγράμματος κατά τρεις (3) μήνες και επιπλέον χρηματοδότηση μέχρι 3.175.000 ευρώ, που αφορά :

1ον κάλυψη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων,

2ον λειτουργικά έξοδα και υπηρεσίες μετακίνησης προσωπικού,

3ον υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση του προγράμματος

Η παράταση του προγράμματος κατασκευής και ναυπήγησης της πυραυλαυκάτου υπ’ αριθμ. 7 και η επιπλέον χρηματοδότηση θα συμβάλλουν καθοριστικά στην δρομολόγηση των απαιτούμενων εργασιών για την οριστική επιχειρησιακή ένταξη του πλοίου στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η δεύτερη διάταξη αφορά στο πρόγραμμα για την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και δοκιμών για την πιστοποίηση και την επιχειρησιακή ένταξη των υποβρυχίων (Υ/Β) «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», και «ΩΚΕΑΝΟΣ» που βρίσκονται  στους χώρους της ΕΝΑΕ (Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.) στον Σκαραμαγκά.

Με το άρθρο 26 του ν. 4258/2014 προβλέφθηκε η ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών και δοκιμών από το Πολεμικό Ναυτικό και τους εργαζόμενους της ΕΝΑΕ. Για τον σκοπό αυτό με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις διατέθηκαν επιπλέον πιστώσεις.

Τα Υ/Β έχουν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των προβλεπόμενων λειτουργικών δοκιμών. Για την ολοκλήρωση των εναπομεινασών εργασιών και δοκιμών εν πλω και την επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β απαιτείται επιπλέον χρηματοδότηση, καθώς και η παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Σεπτέμβριο 2021, λόγω λήξης της αντίστοιχης παράτασης που είχε χορηγηθεί με το άρθρο 249 του ν.  4798/2021 μέχρι και τον Ιούνιο του 2021.

Η διάθεση επιπλέον πίστωσης ύψους μέχρι 10.300.000 ευρώ αφορά:

1ον κάλυψη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων,

2ον λειτουργικά έξοδα  του ναυπηγείου και

3ον τεχνική υποστήριξη και υλικά για την ολοκλήρωση του προγράμματος υποβρυχίων.

Με την παράταση αυτή θα δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρωθεί σημαντικό ποσοστό των υπολειπόμενων εργασιών και δοκιμών των υποβρυχίων, καθώς και να αντιμετωπιστούν τυχόν βλάβες των νέων συστημάτων με τη συνδρομή των εργαζομένων αλλά και τις ευκολίες που προσφέρουν οι υποδομές του ναυπηγείου στον Σκαραμαγκά.

Η συνέχιση των εργασιών στις εγκαταστάσεις των ΕΝΑΕ κρίνεται αναγκαία λόγω της τεχνογνωσίας των εργαζομένων του ναυπηγείου, ώστε να αποδοθούν τα υποβρύχια στο Πολεμικό Ναυτικό, το ταχύτερο δυνατό, για πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση.

Το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και το υψηλό επίπεδο της αποτρεπτικής τους ικανότητας είναι δεδομένα και αποδεικνύονται καθημερινά.

Οι παρούσες ρυθμίσεις θα τονώσουν ακόμη περισσότερο τις σημαντικές αυτές παραμέτρους για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής τους και για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η υπερψήφιση τους.

Σχετικά με την τροπολογία με γενικό αριθμό 975 και με ειδικό αριθμό 158 που κατατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σημειώνω τα εξής:

Με το πρώτο άρθρο της τροπολογίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων των μισθωτών επαγγελματικών χώρων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η προηγούμενη διάταξη είχε προθεσμία μέχρι της 30/04/21 ενώ τώρα αυτή η προθεσμία υποβολής των σχετικών δηλώσεων μεταφέρεται στις 31/07/21 λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία.

Με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας επιδιώκεται η περιστολή της αθέμιτης κερδοφορίας σε συνθήκες κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση σκοπείται η αναβίωση της διάταξης του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 και παρατάθηκε με το άρθρο 110 του ν. 4790/2021 έως την 30ή.6.2021, οπότε και έληξε η ισχύς της.

Ειδικότερα, σκοπείται ο κατασταλτικός έλεγχος φαινομένων αισχροκέρδειας που αφορούν στην πώληση ειδών πρώτης ανάγκης ενόσω διαρκεί η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι την 31.12.2021, εφόσον η υγειονομική κρίση συνεχίσει να υφίσταται.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Προχθές είχαμε μια πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη:

Την έγκριση από το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ελληνικού Προγράμματος για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, θα εκταμιευθούν για τη χώρα μας μέσα σε αυτό το μήνα.

Κυρίως όμως σημαίνει ότι ξεκινά η υλοποίηση του αναπτυξιακού μας σχεδίου.

Η Ελλάδα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βάζει τη χώρα σε μια νέα εποχή, ενισχύει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, δημιουργεί ένα νέο βιώσιμο, αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο.

Προχωρά σε ουσιώδεις και μεγάλες μεταρρυθμίσεις, απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις των Ελλήνων.