Γενναία φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη συνεργασιών στον αγροτικό τομέα

Κορυφαία τομή στη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Ημαθίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος στην ομιλία του στη Βουλή, το νομοσχέδιο για τα κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω μετασχηματισμών και συνεργασιών, με το οποίο παρέχονται, μεταξύ άλλων γενναία φορολογικά κίνητρα για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Συγκεκριμένα, όπως επισήμανε ο κ. Βεσυρόπουλος με το νομοσχέδιο, χορηγείται για πρώτη φορά απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% των φορολογητέων κερδών από την άσκηση της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το μέτρο αφορά στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μέλη συλλογικών σχημάτων, δηλαδή συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, καθώς και σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που συνάπτουν έγγραφη σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας με την έννοια της δέσμευσης απορρόφησης των προϊόντων τους από συγκεκριμένη επιχείρηση – αγοραστή.

Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διάθεση στον συνεταιρισμό ή στην επιχείρηση – αγοραστή ποσοτήτων ίσων με το 75% των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του αγρότη.

Το συγκεκριμένο μέτρο ξεκινά να εφαρμόζεται άμεσα, από το τρέχον φορολογικό έτος και για τα επόμενα έτη.

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή της προς τους αγρότες και τους παραγωγούς, θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας άμεσα καινοτόμα και γενναία φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη συνεργασιών στον αγροτικό τομέα Σκοπός μας είναι ένας αγροτικός τομέας βιώσιμος, ανταγωνιστικός, εξωστρεφής. Ένας αγροτικός τομέας ισχυρός».