Νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε την Πέμπτη από τη Βουλή των Ελλήνων εντάσσεται στο μεταρρυθμιστικό έργο της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μία σειρά φορολογικών διατάξεων που ενεργοποιούν ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας.

Παράλληλα με τη διαρκή και συνεπή πολιτική μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων που υλοποιούμε από την αρχή της διακυβέρνησης της χώρας, λαμβάνουμε υπόψη και την παράμετρο της διευκόλυνσης των πολιτών.

Και σε αυτά τα πεδία δίνει λύσεις το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα:

1ον) Παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης των ρυθμίσεων των 120 ή 72 δόσεων που απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες μέχρι την 01/02/2023, με την καταβολή 2 δόσεων έως και τις 31/07/2023 και με την αναβίωση όλων των ευεργετημάτων των ρυθμίσεων αυτών, όπως για παράδειγμα η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της ρύθμισης των 120 δόσεων.

2ον)   Ενεργοποιείται ένα ευνοϊκό πλαίσιο αποπληρωμής οφειλών για τους φορολογούμενους που ήταν συνεπείς μέχρι την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, μέσω της παροχής δυνατότητας ρύθμισης τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως και την 1η Φεβρουαρίου 2023, σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Στην εν λόγω ρύθμιση θα ισχύσουν όλα τα ευεργετήματα που είχε και η ρύθμιση των 120 δόσεων, όπως η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών.

3ον)  Διευκολύνεται η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων με τίμημα, μέσα από την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης των απαιτούμενων πιστοποιητικών της Φορολογικής Διοίκησης, επιλύοντας διαχρονικά ζητήματα των πολιτών και μειώνοντας το κόστος της Φορολογικής Διοίκησης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων:

α) Για τη μεταβίβαση ακινήτων με τίμημα, το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ θα εκδίδεται μόνο για να πιστοποιεί ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο αναφέρεται στη δήλωση Ε9 τα 5 τελευταία χρόνια. Για τη μεταβίβαση ακινήτων που έχουν αποκτηθεί με κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά δεν απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, αλλά ο Συμβολαιογράφος αναφέρει στο συμβόλαιο ότι έχει δηλωθεί το ακίνητο στην αντίστοιχη δήλωση.

Η εξόφληση των ανωτέρω φόρων θα γίνεται με παρακράτηση μαζί με τις υπόλοιπες οφειλές του πωλητή μέσω του αποδεικτικού ενημερότητας. Ειδικότερα, προβλέπεται πλέον σταθερό ποσοστό παρακράτησης, 70% επί του τιμήματος και μέχρι το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αντί 70% έως 100% του τιμήματος, κατά την κρίση του προϊσταμένου της φορολογικής υπηρεσίας που ισχύει σήμερα.

β) Καθιερώνεται η αυτόματη δημιουργία ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, του γνωστού Ε9, με την ανάρτηση από τον συμβολαιογράφο του συμβολαίου, με το οποίο συστήνεται, μετατίθεται, μεταβάλλεται ή καταργείται δικαίωμα σε ακίνητο, στην εφαρμογή myPROPERTY της ΑΑΔΕ.

γ) Εξαλείφεται η  αλληλέγγυος ευθύνη για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ και του φόρου κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής,  του τρίτου διακατόχου, δηλαδή των τελευταίων ιδιοκτητών ακινήτου, που το απέκτησαν με αγορά. Για τις οφειλές αυτές θα ευθύνονται πλέον μόνο οι αρχικοί υπόχρεοι που τις δημιούργησαν.

4ον) Παρέχεται η δυνατότητα άρσης ακινησίας επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών με αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας εντός του 2023.

5ον)  Στο πλαίσιο της περιστολής της φοροδιαφυγής και της προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, προβλέπεται η υποχρέωση διασύνδεσης των POS με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην οποία θα διαβιβάζονται τα δεδομένα των συναλλαγών.

6ον)  Εισάγεται η υποχρεωτική ψηφιοποίηση των παραστατικών που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη διακίνηση αγαθών, δηλαδή του δελτίου αποστολής ή του τιμολογίου, και η διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ.

7ον)  Καθιερώνεται η μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, αρχικής ή τροποποιητικής, για όλους τους φορολογούμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και νομικές οντότητες, όταν το ποσό του φόρου που προκύπτει προς καταβολή με βάση τη δήλωση είναι έως 100 ευρώ.

8ον)  Παραμένοντας συνεπής στην πολιτική μείωσης των φόρων, η κυβέρνησή μας επεκτείνει έως και την 31/12/2023 τη μείωση του ΦΠΑ που έχει θεσμοθετηθεί έως τον Ιούνιο του 2023, σε μια σειρά από υπηρεσίες και αγαθά.

Ειδικότερα, παρατείνεται η ισχύς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στις μεταφορές προσώπων, στον καφέ, στην εστίαση,        στα μη αλκοολούχα ποτά, στο τουριστικό πακέτο, στην εισαγωγή και παράδοση αντικειμένων τέχνης,  στα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων και    στα γυμναστήρια, στα κολυμβητήρια και στις σχολές χορού που δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Παράλληλα παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 η ισχύς του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6%     σε σειρά αγαθών που αφορούν τη δημόσια υγεία (δηλαδή σε μάσκες προστασίας και γάντια, αντισηπτικά, διαλύματα για την απολύμανση χώρων και λοιπά) καθώς και σε ορισμένα ιατρικά υλικά αναγκαία για τη διενέργεια αιμοκάθαρσης, όπως φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης και αιμοδιήθησης), στους απινιδωτές, ιατρικές συσκευές για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής, και στα εισιτήρια των κινηματογράφων, τα οποία θυμίζω ότι εντάχθηκαν στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% από την 1η Ιανουαρίου του 2023.

9ον) Σε συνέχεια της σειράς των θετικών μέτρων που έχουμε ενεργοποιήσει για τη στήριξη της γεωργικής παραγωγής της χώρας, όπως ενδεικτικά η απαλλαγή για πρώτη φορά από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% επί των φορολογητέων κερδών από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, προχωράμε και για το 2023 στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Ενός μέτρου που επανέφερε σε ισχύ, μετά από έξι χρόνια, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2022, χορηγώντας ποσό ύψους 76 εκατομμυρίων ευρώ.

10ον) Εισάγεται νέα δέσμη μέτρων για την περιστολή του λαθρεμπορίου καυσίμων, στα οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η θέσπιση παρακολούθησης από τις τελωνειακές αρχές της διακίνησης και της παραλαβής από επιχειρήσεις στο εσωτερικό της χώρας, διαλυτών και λοιπών ενεργειακών προϊόντων, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δράσης των ελεγκτικών αρχών στον τομέα των καυσίμων.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζει να μιλάει με έργα, με νομοθετικές πρωτοβουλίες προς όφελος των Ελλήνων πολιτών και της οικονομίας, ενισχύοντας παράλληλα την αναπτυξιακή τροχιά στην οποία έχει ήδη εισέλθει η χώρα.

Άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 26/3/2023