Απ. Βεσυρόπουλος – Τ. Θεοδωρικάκος – Μ. Καραμαλάκης