Ομιλία Απ. Βεσυρόπουλου στο 14ο Προσυνέδριο της Ν.Δ. – Θεσσαλονίκη