Ομιλία Απ. Βεσυρόπουλου στο 14ο Συνέδριο της Ν.Δ. – Αθήνα